Tuyển dụng

1.Nhân viên kế toán

Mô tả công việc:

  • Bảo trì và sửa chữa một trong các nhóm máy sau:

 

-   Nhóm 1: Dụng cụ điện cầm tay: máy khoan, máy cắt, máy bào, máy cưa, ...

-   Nhóm 2: Mô tơ, củ phát điện (dynamo).

-   Nhóm 3: Máy hàn điện tử, máy cắt Plasma.

-   Nhóm 4: Động cơ xăng, dầu (2 thì & 4 thì): máy nổ, máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu, ...

Yêu cầu:

 • Nam, dưới 40 tuổi và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
 • Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
 • Ưu tiên ứng viên có tay nghề cao.

Thông tin khác:

 • Thu nhập từ 8 - 15 tr/tháng, thoả thuận theo tay nghề.
 • Thời gian làm việc: 44h/tuần. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động và Công ty.
 • Chính sách thưởng và đãi ngộ theo thoả ước lao động tập thể và quy chế của Công ty (tham khảo tạiwww.anhtin.com.vn/chinh-sach-nhan-su).
 • Nơi làm việc: đường Hoà Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
 • Thời gian tuyển dụng đến 15/11/2015.

2.Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

  • Bảo trì và sửa chữa một trong các nhóm máy sau:

 

-   Nhóm 1: Dụng cụ điện cầm tay: máy khoan, máy cắt, máy bào, máy cưa, ...

-   Nhóm 2: Mô tơ, củ phát điện (dynamo).

-   Nhóm 3: Máy hàn điện tử, máy cắt Plasma.

-   Nhóm 4: Động cơ xăng, dầu (2 thì & 4 thì): máy nổ, máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu, ...

Yêu cầu:

 • Nam, dưới 40 tuổi và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
 • Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
 • Ưu tiên ứng viên có tay nghề cao.

Thông tin khác:

 • Thu nhập từ 8 - 15 tr/tháng, thoả thuận theo tay nghề.
 • Thời gian làm việc: 44h/tuần. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động và Công ty.
 • Chính sách thưởng và đãi ngộ theo thoả ước lao động tập thể và quy chế của Công ty (tham khảo tạiwww.anhtin.com.vn/chinh-sach-nhan-su).
 • Nơi làm việc: đường Hoà Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
 • Thời gian tuyển dụng đến 15/11/2015.

3.giám sát kinh doanh

Mô tả công việc:

  • Bảo trì và sửa chữa một trong các nhóm máy sau:

 

-   Nhóm 1: Dụng cụ điện cầm tay: máy khoan, máy cắt, máy bào, máy cưa, ...

-   Nhóm 2: Mô tơ, củ phát điện (dynamo).

-   Nhóm 3: Máy hàn điện tử, máy cắt Plasma.

-   Nhóm 4: Động cơ xăng, dầu (2 thì & 4 thì): máy nổ, máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu, ...

Yêu cầu:

 • Nam, dưới 40 tuổi và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
 • Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
 • Ưu tiên ứng viên có tay nghề cao.

Thông tin khác:

 • Thu nhập từ 8 - 15 tr/tháng, thoả thuận theo tay nghề.
 • Thời gian làm việc: 44h/tuần. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động và Công ty.
 • Chính sách thưởng và đãi ngộ theo thoả ước lao động tập thể và quy chế của Công ty (tham khảo tạiwww.anhtin.com.vn/chinh-sach-nhan-su).
 • Nơi làm việc: đường Hoà Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
 • Thời gian tuyển dụng đến 15/11/2015.

4.chuyên viên xuất nhập khẩu

Mô tả công việc:

  • Bảo trì và sửa chữa một trong các nhóm máy sau:

 

-   Nhóm 1: Dụng cụ điện cầm tay: máy khoan, máy cắt, máy bào, máy cưa, ...

-   Nhóm 2: Mô tơ, củ phát điện (dynamo).

-   Nhóm 3: Máy hàn điện tử, máy cắt Plasma.

-   Nhóm 4: Động cơ xăng, dầu (2 thì & 4 thì): máy nổ, máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu, ...

Yêu cầu:

 • Nam, dưới 40 tuổi và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
 • Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
 • Ưu tiên ứng viên có tay nghề cao.

Thông tin khác:

 • Thu nhập từ 8 - 15 tr/tháng, thoả thuận theo tay nghề.
 • Thời gian làm việc: 44h/tuần. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động và Công ty.
 • Chính sách thưởng và đãi ngộ theo thoả ước lao động tập thể và quy chế của Công ty (tham khảo tạiwww.anhtin.com.vn/chinh-sach-nhan-su).
 • Nơi làm việc: đường Hoà Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
 • Thời gian tuyển dụng đến 15/11/2015.

5.chuyên viên nhân sự

Mô tả công việc:

  • Bảo trì và sửa chữa một trong các nhóm máy sau:

 

-   Nhóm 1: Dụng cụ điện cầm tay: máy khoan, máy cắt, máy bào, máy cưa, ...

-   Nhóm 2: Mô tơ, củ phát điện (dynamo).

-   Nhóm 3: Máy hàn điện tử, máy cắt Plasma.

-   Nhóm 4: Động cơ xăng, dầu (2 thì & 4 thì): máy nổ, máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu, ...

Yêu cầu:

 • Nam, dưới 40 tuổi và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
 • Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
 • Ưu tiên ứng viên có tay nghề cao.

Thông tin khác:

 • Thu nhập từ 8 - 15 tr/tháng, thoả thuận theo tay nghề.
 • Thời gian làm việc: 44h/tuần. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động và Công ty.
 • Chính sách thưởng và đãi ngộ theo thoả ước lao động tập thể và quy chế của Công ty (tham khảo tạiwww.anhtin.com.vn/chinh-sach-nhan-su).
 • Nơi làm việc: đường Hoà Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
 • Thời gian tuyển dụng đến 15/11/2015.

6.chuyên viên kỹ thuật

Mô tả công việc:

  • Bảo trì và sửa chữa một trong các nhóm máy sau:

 

-   Nhóm 1: Dụng cụ điện cầm tay: máy khoan, máy cắt, máy bào, máy cưa, ...

-   Nhóm 2: Mô tơ, củ phát điện (dynamo).

-   Nhóm 3: Máy hàn điện tử, máy cắt Plasma.

-   Nhóm 4: Động cơ xăng, dầu (2 thì & 4 thì): máy nổ, máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu, ...

Yêu cầu:

 • Nam, dưới 40 tuổi và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
 • Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
 • Ưu tiên ứng viên có tay nghề cao.

Thông tin khác:

 • Thu nhập từ 8 - 15 tr/tháng, thoả thuận theo tay nghề.
 • Thời gian làm việc: 44h/tuần. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động và Công ty.
 • Chính sách thưởng và đãi ngộ theo thoả ước lao động tập thể và quy chế của Công ty (tham khảo tạiwww.anhtin.com.vn/chinh-sach-nhan-su).
 • Nơi làm việc: đường Hoà Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
 • Thời gian tuyển dụng đến 15/11/2015.